A növekvő verseny a vállalatokat egyre hatékonyabb működésre, az IT-t egyre rugalmasabb és gyorsabb reakcióra készteti. Megnő a szerepe a vállalat összes elemének, folyamatának és a köztük lévő kapcsolatok és egymásra hatások megértésének. Fontossá válik ezen információk összegyűjtése, egységes kezelése. Ugyanakkor ahhoz, hogy hatékonyan lehessen kezelni és elemezni az összegyűjtött adatokat, de ne költsünk felesleges dolgokra, tudni kell, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, minek mi az értéke és mennyibe kerül.

Az adatok kezeléséhez, felhasználásához, a változások követéséhez ezeket megfelelően támogató IT eszközökre, szervezeti szabályzatok kialakítására, és szervezeti kultúra változtatására van szükség.

Ezek összegyűjtése, kezelése és az egyes információs területek adatgazdai szerepkörének és felelősségének kialakítása, vagyis a vállalati adatvagyon menedzselése: a „data governance”.

Az adatvagyon kezelés kulcs elemei
Adatelem csoportok

Az adatvagyon kezelésnek foglalkoznia kell a „kezelt” adatok:

 • elérhetőségével,
 • felhasználhatóságával,
 • integritásával (és minőségével),
 • biztonságával.

Fontos látni, hogy ezek nem csak technológiai, hanem üzleti és jogi kérdések is (pl. személyes adatok védelme; „Right to be forgotten”).

Az adatvagyon kezelés eszközei (többek között):

 • „Soft” eszközök
  • Üzleti fogalomtár(ak), definíciók és ontológiák
  • Folyamat leírások, szabályzatok (üzleti és IT), dokumentációk
  • Oktatás
 • „Hard” eszközök
  • Törzsadat kezelés (Master Data Management – MDM és/vagy Customer Data Integration – CDI; Product Data Mgmt – PDM)
  • Metaadat kezelés (üzleti és technológiai)
  • Hozzáférés kezelés (jogosultságok és naplózás)
  • Archiválási eszközök és eljárások (pl. anonimizálás)
  • Katalógusok (pl. rendszertérkép)
  • Adatminőség biztosítás (Data Quality Management)

Az adatvagyon kezelés területén akár helyzetfelmérésben és stratégiaalkotásban, akár a technológiai megoldás kiválasztásában, kialakításában és bevezetésében is tudunk segíteni.