Az üzleti intelligencia jelentősége az adatokból információt előállító képességében rejlik. Míg az adattárház az adatvagyon összegyűjtését, konszolidálását támogatja, addig az üzleti intelligencia célja az ezekből kinyerhető üzleti érték felderítése és kiaknázása.

A vállalatok különböző irányítási és végrehajtási szintjein dolgozó munkatársak általában eltérő formában, tartalommal és elemzési lehetőségekkel szeretnének információt kinyerni a vállalati adatvagyonból.

  • A felső vezetők stratégiai döntéseikhez a vállalat egészét leíró mutatószámokat szeretnének látni.
  • Az operatív vezetők az irányításuk alatt lévő terület mutatószámait, aggregált elemzéseinek eredményét, standard kimutatásokat szeretnének használni.
  • Az üzleti elemzőknek szükségük van paraméteres riportokra, ad-hoc lekérdezések futtatására, az aggregált riportokban az elemezni kívánt kiugrások mélyebb szintű megértését lehetővé tevő lefúrásokra, átfúrásokra, részletes listákra.
  • Az alsóbb vezetési és végrehajtási szinteken az adott terület mindennapi feladatainak ellátáshoz szükséges támogató riportok a legfontosabbak.

Ugyanakkor komplexebb adatelemzési lehetőségek használatára is szükség van a trendelemezések, terv-tény összehasonlítások, szegmentáció, ügyfél és termék viselkedés elemzés, CRM vagy kampány tervezés, stb. területeken. Ezeket általában speciális elemzés támogató vagy adatbányászati eszközök segítségével lehet támogatni.

A sokrétű felhasználás (különböző információigény, különböző elemzési/riportálási lehetőség) miatt az információ megjelenítésére is sokféle lehetőséget kínál az üzleti intelligencia, miközben biztosítja az objektum és tartalom szerinti jogosultságkezelést. A vezetők számára a számukra fontos információk egy áttekinthető dashboardra szervezhetők, az elemzők pivot jellegű környezetben válogathatnak a használni kívánt elemzési szempontok és mérőszámok közül, vagy egyszerűen a kívánt riport a megadott paraméterek kiválasztása után a céges arculatot is figyelembe vevő formátumban jelenik meg a riportot indítók számára.

Az üzleti intelligencia területén akár elemzések elvégzésében, akár a technológiai megoldás kiválasztásában, tervezésében, kialakításában és bevezetésében is tudunk segíteni.