Egy vállalkozás az ügyfelei számára teremt értéket, valamilyen szolgáltatásokat nyújt vagy termékeket értékesít és az üzleti folyamatok során a vállalkozás munkatársai tevékenykednek. Az előző mondatból ki is emelhetők a legfontosabb törzsadatok, úgymint ügyfél, termék, szolgáltatás, dolgozó; de ezek mellett a különböző partnerek, kategorizálások, csoportosítások, hierarchiák, kód szótárak is a törzsadatok közé tartoznak.

Szinte minden vállalat különböző informatikai rendszereket használ a különböző üzleti területek támogatásához, és mindegyikben ki kell alakítania az érintett törzsadatok bázisát. Ugyanakkor ezek az önálló vagy lazán összekötött rendszerekre épülő megoldások magukban hordozzák a gyenge adatminőség, a nehézkes integráció és végül az inkonzisztens adatok alapján történő döntéshozatal kockázatát.

Ahhoz hogy ezeket a kockázatokat csökkentse, minden vállalat életében kiemelt fontosságú a törzsadatok megfelelő kezelése.

Egy vállalat akkor tud kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújtani ügyfelei számára, ha képes az egy ügyfeléhez tartozó összes üzleti folyamatot azonosítani, ez alapján az ügyfelet értékelni, az igényeit/jövőbeni viselkedését megjósolni, az ügyfél számára értékes szolgáltatásokat/termékeket felajánlani. Ugyanígy egy termék összes költségének, a hozzá kapcsolódó kampányoknak, a gyártási, értékesítési és utóélet követési folyamatainak egységes nézete adhat reális döntési támpontot a megfelelő termékfejlesztési stratégiához, a piaci reakció méréséhez, a piaci igények megfelelő értékeléséhez.

Bármilyen törzsadatról is legyen szó, egy egységes, konszolidált nézet biztosítja egy vállalkozás leghatékonyabb működését, amit módszertanilag egy közös törzsadat kezelő megoldás kialakítása alapoz meg.

Egy törzsadat kezelő megoldás bevezetésével jelentősen csökkenthető a törzsadatok karbantartására, tisztítására, integrálására fordított idő és ráfordítás; átláthatóbbá válnak a különböző területeken és informatikai rendszereken átívelő üzleti folyamatok, és lehetővé válik a konzisztens adatokon alapuló döntéshozatal.

A törzsadat kezelés területén az egyedi igényeknek megfelelően tudunk javasolni akár kész, „dobozos” megoldást, de akár egyedi, testreszabott megoldást is kialakítunk. Tanácsadóként pedig akár a helyzetfelmérésben, a technológiai megoldás kiválasztásában és bevezetésében is segítünk.